Explorers

De explorers is onze groep tussen de 15 en 18 jaar. Ze hebben geen leiding maar begeleiding. Binnen de explorers wordt er een programma gemaakt door de explorers zelf met samenspraak en hulp van de (bege)leiding.

Het Explorerteam:

Chris

Wil je ook een keer komen kijken? Leuk! Vul dan onderstaan formulier in: