Vacatures

We hebben een aantal vacatures:

  • Oudervertegenwoordiger Welpen
  • Oudervertegenwoordiger Scouts
  • Oudervertegenwoordiger Explorers
  • Groepsbegeleider

Oudervertegenwoordiger

Een oudervertegenwoordiger vertegenwoordigt de belangen van de kinderen die lid zijn van een spel- tak en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders.


➤ Wat doet een oudervertegenwoordiger?
o heeft een adviesrol in de Groepsraad
o vertegenwoordigt de ouders en de jeugdleden van de eigen speltak
o geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het groepsbestuur
o is betrokken/aanwezig bij de oudermomenten van de eigen speltak
communiceert met de speltakleiding om ouderparticipatie bij activiteiten of evenementen te vergroten
o denkt mee met leiding/bestuur in het belang van de jeugdleden en/of hun ouders


➤ Waarvoor kan een ouder bij een oudervertegenwoordiger terecht?
o collectief verzamelen van ideeën en suggesties van ouders naar leidingteam/bestuur
o bespreekbaar maken van andere zaken die de speltakleiding/bestuur aangaan


➤ Waarvoor kan een ouder niet bij de oudervertegenwoordiger terecht?
o individuele problemen van een kind en/of een gezin
o vertrouwelijke zaken (hiervoor is het bestuur/groepsbegeleiding/vertrouwenspersoon)


➤ Regels voor oudervertegenwoordigers
o elke speltak heeft in principe één oudervertegenwoordiger
o de oudervertegenwoordiger heeft een kind bij de speltak die hij/zij vertegenwoordigt
o een oudervertegenwoordiger kan maar één speltak vertegenwoordigen
o een oudervertegenwoordiger kan geen lid van een leidingteam of bestuur zijn
о een oudervertegenwoordiger kan niet automatisch mee schuiven naar een volgende spel- tak als het kind overvliegt
o een oudervertegenwoordiger wordt door de ouders van de betreffende speltak gekozen dan wel voorgedragen
o elk nieuw scoutingseizoen wordt er een ouder benoemd. Dit kan dezelfde als het seizoen ervoor maar ook een andere zijn.

NB: Waar in deze omschrijving ouder(s) staat, kan ook verzorger(s) gelezen worden.

Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met het leidingteam van de speltak.

Groepsbegeleider

We zijn op zoek naar een groepsbegeleider, hieronder vind je het functieprofiel.

Top